FRONTROCK MAX E

Dvitankės fasadinės plokštės.

PASKIRTIS

Akmens vatos plokštės FRONTROCK MAX E naudojamos tinkuojamų išorės sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.

Atsisiųsti specifikaciją
FRONTROCK MAX E

Faktai ir skaičiai

Pastaba

FRONTROCK MAX E plokštės sudarytos iš dviejų skirtingo tankio akmens vatos sluoksnių. Kietesnioji (tankesnė) plokščių pusė pažymėta užrašu ar brūkšniu. Plokštės montuojamos užrašu į išorę. Plokštės prie sienos klijuojamos ir tvirtinamos mechaniškai smeigėmis. Tikslus smeigių skaičius turi būti apskaičiuojamas.

Techninė informacija

SPAUSDINTI
Rodikliai Vertės Standartas
Deklaruojamas šilumos laidumas λD = 0.036 W/mK EN 12667 / EN 12939
Gaminio degumo klasifikacija A1 EN 13501-1
Trumpalaikis vandens įmirkis ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609
Ilgalaikis vandens įmirkis ≤ 3.0 kg/m2 EN 12087
Laidumas orui ≤ 60·10-6 m3/(m·s·Pa) EN 29053
Sutelktoji apkrova ≥ 250 N EN 12430
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai) ≥ 20 kPa EN 826
Stipris tempiant (statmenai paviršiui) ≥ 10 kPa EN 1607
Vandens garų laidumas μ = 1 EN 13162 / EN 12086
Gaminio žymėjimo kodas MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Atitikties sertifikato numeris 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0452/10/P

Gaminių matmenys

Ilgis, mm Plotis, mm Storis, mm Kiekis pakuotėje, vnt. Kiekis paletėje, vnt.
1000 600 80 3 1,8 20 36,0
1000 600 100 3 1,8 16 28,8
1000 600 120 3 1,8 12 21,6
1000 600 140 2 1,2 16 19,2
1000 600 150 2 1,2 16 19,2
1000 600 160 2 1,2 12 14,4
1000 600 180 2 1,2 12 14,4
1000 600 200 2 1,2 12 14,4
1000 600 250 1 0,6 16 9,6
    Spausdinti žemėlapį
    Back