product header, frontrock s, staircase
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, frontrock frontrock s
pallet, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, etics, frontrock s
Išorės tinkuotos sienos

FRONTROCK S

Fasadinės akmens vatos plokštės FRONTROCK S naudojamos angokraščių šiltinimui įrengiant išorines sienų tinkuojamas sistemas. Taip pat gali būti naudojamos ir sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.