Ekologija

Išgaunama natūraliu procesu iš atsinaujinančios ir perdirbamos žaliavos.

Aplinkosaugos politika

Įpareigodama visus filialus ir pasikonsultavusi su jų vadovais, bendrovė ROCKWOOL Group sudarė aplinkosaugos politiką. Pagal šią politiką mūsų grupės bendrovės įsipareigoja:

  • Įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą, apibrėžiančią atsakomybės ir valdymo procedūras, ir nuolatos ją tobulinti.
  • Užtikrinti, kad bendrovės gamyklos nekeltų savo kaimynams rimtesnių problemų negu įprasta toje srityje, taip pat būsto sektoriuje.
  • Laikytis  sąlygų, kurias nurodė reguliavimo institucijos. Jei to nedaroma bent vienoje nurodytoje srityje, bendrovės privalo nedelsdamos informuoti valdžios institucijas ir imtis veiksmų sąlygų laikymuisi užtikrinti.
  • Palaikyti atvirą dialogą su suinteresuotaisiais asmenimis: vartotojais, reguliavimo institucijomis, investuotojais, darbuotojais, tiekėjais ir kaimynais, – siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma atitinkamų interesų ir reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos klausimais.
  • Pasitelkiant grupės aplinkosaugos padalinį, gamyklose atlikti auditą siekiant prisidėti prie gamybinių bendrovių aplinkosauginės veiklos.

ROCKWOOL bendrovės prisijungė prie Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) tvariosios plėtros chartijos, kurioje išdėstyti aplinkosaugos vadybos principai.

ROCKWOOL aplinkosaugos vadyba ir standartai

Mūsų bendrovių grupės politika nurodo, kad kiekvienas filialas privalo turėti aplinkosaugos vadybos sistemą, kurioje būtų numatyta atsakomybė ir kontrolės procedūros. Kai kurie filialai pasirinko sertifikuotas vadybos sistemas, tokias kaip ISO 14001 arba EMAS. 

Vidutiniškai vienoje ROCKWOOL gamykloje bent kartą per metus atliekamas aplinkosaugos, energetikos arba priešgaisrinės apsaugos ir saugos auditas. 

Kad dar labiau pagerintų gamyklų aplinkosauginius rodiklius ir iki minimumo sumažintų riziką, bendrovė ROCKWOOL Group sukūrė aplinkosaugos standartus, numatydama saugos procedūras, atsakomybę ir vertinimo metodus. Kai naujai įsigyta gamykla modernizuojama ir joje pritaikomi bendrovių grupės aplinkosaugos standartai, energijos suvartojimas ir emisijos kiekis vienam izoliacijos gaminio vienetui neretai sumažinamas 50 %. Šie ROCKWOOL standartai gali netgi viršyti vietines minimalias normas. Per pastaruosius kelerius metus bendrovių grupė yra laimėjusi aplinkosaugos apdovanojimus ne vienoje šalyje. 

Atskiri filialai privalo kiekvieną dieną rūpintis aplinkosauga mūsų gamyklose. Bendrovių grupės centrinis aplinkosaugos padalinys, kuriam vadovauja grupės aplinkosaugos vadovė Annette Hastrup, atlieka filialų patarėjo bei auditoriaus funkcijas ir koordinuoja bendrovės aplinkosaugos politiką bei strategiją.

Produktų saugumas

Naudoti ROCKWOOL akmens vatą yra saugus būdas taupyti energiją ir šildymo bei vėsinimo išlaidas. Šilta ir sausa gyvenamoji erdvė labai svarbi mūsų sveikatai. Tūkstančius metų šalti ir drėgni pastatai kėlė pavojų mūsų protėvių sveikatai ir gyvybei. Ir tebekelia daugybei šių laikų gyventojų. Geresnė izoliacija pagerino gyvenimo kokybę milijonams žmonių. Šiandien šiltas ir sausas būstas daugeliui yra savaime suprantamas dalykas.

Akmens vata jau naudojama daugiau kaip 60 metų. Ji įrodė esanti populiari ir saugi izoliacinė medžiaga ir, ko gero, viena išsamiausiai dokumentais pagrįstų bei geriausiai išbandytų statybinių medžiagų.

Pasaulio sveikatos organizacija

Su akmens vata dirbti saugu. Šį faktą patvirtino Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC), priimdama sprendimą išbraukti akmens vatą iš galimai vėžį sukeliančių medžiagų sąrašo. Šis sprendimas buvo pagrįstas faktu, kad epidemiologinių tyrimų duomenys nepateikė jokių įrodymų dėl padidėjusios rizikos susirgti plaučių vėžiu dėl akmens vatos plaušelių profesinio poveikio, be to, atlikus ilgalaikio įkvėpimo tyrimus, padaugėjusių auglio atvejų nenustatyta.

ES programa LIFE ir ROCKWOOL

Mineralinės vatos gamyba paprastai reikalauja daug iškastinio kuro ir gamtinių žaliavų, tuo tarpu gyventojai pagamina daug buitinių ir pramoninių atliekų. Bendrovė „ROCKWOOL Group“ yra įsipareigojusi naudoti vis daugiau atliekų ir jomis pakeisti gamtines žaliavas bei ribotus iškastinio kuro šaltinius.

 

Man checking green basil plants in greenhouse.  GRODAN, Green, Horticulture.
Išnaudokite 7 akmens stiprybes, siekiant įveikti didžiausius pasaulio iššūkius, kartu su mumis.

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.