10 veiksmų, siekiant sutaupyti energijos bei pinigų ir sumažinti užterštumą

Valdžios institucijoms

1. Griežtesni energijos taupymo reglamentai

Techniškai ir finansiškai yra įmanoma statyti pastatus, kurie leistų vartoti energiją daug kartų efektyviau, nei numato minimalūs reikalavimai naujiems pastatams šiandien. Reikia didinti energijos vartojimui keliamus reikalavimus 30 % kas penkerius metus, tuomet šiandieninė mažų energijos sąnaudų namo technologija per 15 metų taps standartu labiausiai pažengusiose šalyse.

2. Energijos vartojimo efektyvumo gerinimas modernizacijos metu

Visi renovuojami pastatai turėtų atitikti šiuolaikinius energijos standartus. Ne tik pastatai didesni nei 1000 m².

3. Informacija ir paskatinimai

Pastatų savininkams trūksta žinių apie didžiulį energijos taupymo pastatuose potencialą ir būdus, kuriais patobulinimai gali būti įgyvendinami praktikoje. Todėl būtinos informacinės kampanijos bei paskatinimai, tokie kaip mokesčių bei PVM lengvatos ir subsidijos.

4. Pašalinti savininkų-nuomininkų dilemą

Pastatų savininkai turi būti stipriai skatinami šiltinti savo pastatus. Šiandien nedaugelis jų tai daro, kadangi sąskaitas už energiją apmoka nuomininkai.

5. Nesubsidijuoti energijos eikvojimo

Nedidelės išlaidos už energiją gali būti gyvybiškai svarbu skurdžiai gyvenantiems ar nepasiturintiems asmenims. Tačiau ar nebūtų išmintingiau subsidijuoti energijos taupymą, o ne energijos vartojimą, ką šiandien daro daugybė vyriausybių?

Pastato savininkams

6. Panaudokite geriausias praktikas

Panaudokite geriausią prieinamą energiją tausojančią technologiją. Namas, kuriame energija naudojama efektyviai, leis sutaupyti daug energijos išlaidų, o taip pat pagerinti Jūsų namo vidaus mikroklimatą.

7. Energijos vartojimo patikrinimas ir potencialo įgyvendinimas

Leiskite profesionalams surasti „trūkumus“! Daugelis namų turi reikšmingą energijos taupymo potencialą. Pradėkite taupyti energiją šiandien, o ne rytoj. Tam yra įvedamas - pastato energinio naudingumo sertifikavimas.

8. Renovacija - efektyvus energijos naudojimas

Atliekant renovaciją, turi būti pasirūpinta ir papildomu šiltinimu! Papildomos stogo ar fasado, kurie ir taip turi būti atnaujinami bet kuriuo atveju, šilumos izoliacijos įrengimas yra rentabilus.

Rangovams

9. Parduoti gerą kokybę!

Pasiūlykite efektyvaus energijos vartojimo sprendimus, kurie garantuotų mažiausias išlaidas per visą pastato gyvavimo laiką. Energijos netausojančių pastatų, kurie yra šiek tiek pigesni, juos perkant, tačiau, kurių šildymas ar vėdinimas yra kur kas brangesni, pardavimas nėra geras kliento aptarnavimas.

10. Vartotojo atžvilgiu draugiški sprendimai

Sukurti pilnus paketus, kurie apimtų sprendimus pastatų savininkams reikalaujančius nedaug techninių įgūdžių ar visiškai jų nereikalaujančius. 

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.