Energinis naudingumas

Kas yra energinis naudingumas?

Energinis naudingumas – tai sutaupyto energijos kiekio ir suvartoto (arba prognozuojamo) energijos kiekio santykis. Kitaip tariant, efektyvaus energijos vartojimo tikslas yra sumažinti energiją gaminant, eksploatuojant ar teikiant paslaugas. Pastatuose tai taikoma šildymo,  vėdinimo ir oro kondicionavimo energijai arba elektros energijai, kurią suvartoja pastate veikiantys įrenginiai. Energinis efektyvumas – tai vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos klimato politikos tikslų. Iki 2020 m. planuojama įgyvendinti „3x20“ klimato programą ir 20 % pagerinti energijos vartojimo efektyvumą.

Kodėl reikia taupyti energiją?

Energija yra kertinis akmuo žmonijos evoliucijoje. Atradimai, tokie kaip ugnies įžiebimas, garo variklis, naftos panaudojimas, pagerino gyvenimo lygį milijardams žmonių. Mes tapome priklausomais nuo pigaus kuro.

Didžioji mūsų naudojamos energijos dalis, maždaug 86 %, yra gaunama iš neatsinaujinančių šaltinių. Pasaulio energijos suvartojimas auga, o mums prieinamos pigios energijos ištekliai senka. Dėl savo nesugebėjimo efektyviai naudoti energiją mes esame neapsaugoti nuo sparčiai augančių kainų.

Nepanašu, kad šie sunkumai sumažės ateityje. Vos keletas būsimų kartų išeikvos didžiąją dalį energijos išteklių iki minimumo. Išgauti paskutinius likučius atsieis žymiai daugiau energijos ir pinigų, nei iš tiesų jie bus verti.

Kiek ilgai užteks energijos išteklių?

Prireikė 300 milijonų metų iškasenų energijai susiformuoti. O vos keletas mūsų kartų gali išeikvoti didžiąją dalį energijos išteklių iki minimumo. Tikimasi, kad naftos turėtų užtekti dar 40 metų; po to, paskutiniams jos ištekliams išgauti prireiks daugiau energijos nei jie bus verti pagal BP (British Petroleum) prognozes. Dujų išteklių gali užtekti maždaug 60 metų. Tuo tarpu, pasak Pasaulinės branduolinės energetikos asociacijos, urano išteklių, kiek jų yra žinoma šiuo metu, užtektų maždaug 14 metų. Jeigu kainos žymiai išaugs tiek, kad apsimokės ieškoti ir mažai rentabilių urano išteklių, gali prisidėti dar keli papildomi dešimtmečiai.

Jeigu anglies prireiks kitiems pagrindiniams energijos ištekliams kompensuoti, tuomet mūsų anglies resursai gali išsekti greičiau nei per 125 metus. Tokia situacija išliks net ir skaičiuojant, jog per metus pasaulio energijos paklausa išaugs vos 1 % naftai ir 1,5 % gamtinėms dujoms, o tai yra lėtesnis augimas nei mes turime šiandien.

Efektyvios energijos pastatais vadinami objektai, suvartojantys mažiau energijos negu standartiniai. Iš tokių pastatų minėtini energiją taupantys pastatai, beveik nulinės energijos sąnaudų pastatai arba pasyvūs namai.

Enerketiškai efektyvus pastatai

Efektyvios energijos pastatais vadinami objektai, suvartojantys mažiau energijos negu standartiniai. Iš tokių pastatų minėtini energiją taupantys pastatai, beveik nulinės energijos sąnaudų pastatai arba pasyvūs namai.

Energiją taupantis pastatas – tai pastatas, kurio šildymo ir vėsinimo, vėdinimo ir kondicionavimo bei apšvietimo energijos poreikis yra mažesnis negu standartinio pastato, pastatyto pagal minimalius techninių sąlygų reikalavimus. Tokių pastatų energijos poreikis svyruoja nuo 50 iki 75 kWh/m2 per metus.

Beveik nulinės energijos sąnaudų pastatas (angl. Near Zero Energy Building) – tai pastatas, kurio šildymo ir vėsinimo, vėdinimo ir kondicionavimo bei apšvietimo energijos poreikis yra mažesnis negu 50 kWh/m2 per metus. Pagal Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo naująją redakciją nuo 2020 metų visi naujai statomi pastatai turės būti beveik nulinės energijos.

Pasyvus namas – tai objektas, kurio šildymo energijos poreikis yra mažesnis negu 15 kWh/m2 per metus.

Ar žinojote, kad?

Mažesnis išgaunamų iškasenų suvartojimas taip pat teikia ypatingai svarbią aplinkosauginę naudą. Energijos taupymas yra neabejotinai būtinas, norint sumažinti oro užterštumą ir visuotinį atšilimą. 

Naujausi tyrimai, kuriuos atliko respektabilios konsultacinės bendrovės energijos klausimais, Ecofys, ekspertai, kurie taip pat konsultuoja ES Komisiją, išryškino būtinybę sukurti energijos politiką, kuri apimtų efektyvesnio jos vartojimo bei ekologinės pusiausvyros išlaikymo prioritetus.

  • Sulaikyti tiesioginius vartotojus nuo energijos švaistymo.
  • Gaminti energiją iš aplinką tausojančių ar atsinaujinančių išteklių.
  • Didinti energijos gamybos iš iškasenų kuro našumą.
RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman
Išnaudokite 7 akmens stiprybes, siekiant įveikti didžiausius pasaulio iššūkius, kartu su mumis.

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.