Kuro taupymas

Verta taupyti, o ne deginti

Be elektros stoja visa modernios visuomenės veikla. Elektros srovės nutrūkimai daugiau nebėra tik vargingų šalių problema. Jie taip pat gali paralyžiuoti ir "išsivysčiusias" šalis. Ar turėtume pastatyti papildomų elektrinių ir toliau naudoti vis daugiau energijos, norėdami užkirsti kelią elektros trūkumui? Naujų elektrinių ir paskirstymo tinklų statyba kainuoja milijardus dolerių ir trunka keletą metų. Jos taip pat tik dar labiau aštrina mažėjančių ir vis brangstančių iškasenų ir branduolinio kuro problemą.

Užkirsti kelią energijos eikvojimui visų pirma būtų ekonomiškiau ir naudingiau, siekiant išlaikyti ekologinę pusiausvyrą. Pasak ES Komisijos, pagaminti papildomą elektros kilovatvalandę kainuos 50 - 400 % daugiau nei sutaupyti ją.

Šeštasis kuras

Energijos vartojimo efektyvumas yra tapęs stambiausiu „energijos šaltiniu“ – stambesniu už naftą ir daug stambesniu nei vėjo, saulės elektrinės ir hidroelektrinės bei biokuras kartu paėmus. Šie atsinaujinantys energijos šaltiniai turėtų išaugti 7 kartus, kad galėtų pakeisti iškasenų kurą. Šiandien tai yra techniškai, nekalbant jau apie ekonomiškumą, neįmanoma. Tuo tarpu yra būtina ir įmanoma rasti papildomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo būdų. Energijos vartojimo efektyvumas, pasiekiamas geriau šiltinant pastatus yra pigus, beveik neišeikvojamas „šeštasis kuras“.

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.