Garsas ir triukšmas

Kaip apibūdinti triukšmą ir kaip jį išmatuoti?

Triukšmą galima įvardinti nepageidaujamu garsu. Vertinant subjektyviai, garsas – tai žmogaus ausies jaučiami oro virpesiai. Vertinant objektyviai, garsas yra tam tikro intensyvumo (dar vadinamo garso stiprumu) ir tam tikro bangos ilgio (garso aukščio) virpesiai, kurių bangoms būdingas atitinkamas slėgis (garso slėgis). Virpantieji kūnai skleidžia į aplinką bangas, kurios pasiekusios ausis, virpina jų būgnelius ir sukelia pojūtį, vadinamą garsu. Tos bangos paprastai vadinamos garso bangomis. 

Garso intensyvumas priklauso nuo slėgio lygio, kuris matuojamas decibelais (dB) ir išmatuojamas triukšmomačiu. Decibelų skalė sudaryta atsižvelgiant į tai, kaip garso intensyvumą bei aukštumą suvokia žmogus. Šios skalės matavimo vienetas - decibelas dB, pagal tai atitinkamai suderintos ir garso lygio matuoklių skalės. Garso aukštis arba dažnis išreiškiamas hercais, taigi garso dažnio matavimo vienetas – hercas (Hz).

Garso slėgio lygiai

Garso slėgio lygis – skleidžiamojo garso slėgio kvadrato ir pamatinio (atskaitos) garso slėgio kvadrato santykio dešimteriopas dešimtainis logaritmas:

L = 10 lg (p/p0)2

p0 = 20 mPa, garso slėgio slenkstinė reikšmė;

p - vidutinė kvadratinė garso slėgio reikšmė, Pa.

Yra priimta, kad girdimumo slenksčio garso intensyvumo ir garso slėgio lygis lygus 0 dB.

Garso lygiai

Garso lygis – garso slėgio lygis, koreguotas pagal A dažninę charakteristiką:

LA = 10 lg (pA/p0)2

p0= 20 mPa, garso slėgio slenkstinė reikšmė;

pA– koreguotas pagal A dažninę charakteristiką garso slėgis, Pa.

Triukšmo lygio izoliavimo reikšmės išreikštos procentais dažnai yra labiau suprantamos, negu decibelais:

1 dB - vos juntamas garso slopinimas; 

3 dB - didelis ir aiškiai pastebimas garso slopinimas, atitinkantis 20%; 

6 dB - apie 35% garso slopinimas; 

10 dB - maždaug 50% garso slopinimas (t.y. žmogus garso lygio sumažinimą 10 dB suvokia kaip dvigubai mažesnį garsumą).

Mus supantys triukšmo šaltiniai

30 dB(A) šnabždesys, girdimas 1 metro atstumu
50 dB(A) lietus
50-60 dB(A) įprastinė kalba
60 dB(A) elektrinė barzdos skutimo mašinėlė
80 dB(A) durų, telefono skambutis
85 dB(A) sunkvežimis
90 dB(A) riksmas
95-110 dB(A) motociklas
110 dB(A) šūvis į orą
140 dB(A) lėktuvo variklis

Kuriam tikslui naudojami ROCKWOOL gaminiai?

ROCKWOOL akmens vatos gaminiai yra tankūs, todėl jie užtikrina gerą akustinę kontrolę plačiame garso dažnių diapazone. Vienas esminių šiuolaikinio gyvenimo būdo reikalavimų yra efektyvi triukšmo izoliacija. Per didelis triukšmingumas didina streso riziką, trukdo susikalbėti ir priimamas kaip tam tikra aplinkos taršos forma.

Per daugelį metų ROCKWOOL įrodė, kad kompanijos izoliacinės medžiagos idealiai tinka visur, kur reikalingas triukšmo slopinimas ar garso bangų sugėrimas - gyvenamuosiuose namuose, komercinėje, pramoninėje ar gamtinėje aplinkoje. Be gerų akustinių savybių, ROCKWOOL izoliacinėms medžiagoms būdinga puiki šilumos izoliacija, jos atlieka ir priešgaisrinės saugos funkcijas.

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.