Gaminių degumo klasės

Euroklasė

Gaminio degumo klasė (euroklasė) - parodo, ar gaminys įtakoja gaisro išplitimui, t.y. koks yra degimo greitis ir išskiriamos šilumos kiekis. Nustatyti euroklasę, tiriami ir vertinami šie parametrai:

  • Išsiskiriančios šilumos kiekis ir greitis;
  • Užsiliepsnojimo laikas;
  • Liepsnos plitimas.

Statybinių medžiagų atsparumo ugniai klasifikacija

Statybines medžiagas galima įvertinti pagal įvairias savybes ir kriterijus. Gaisrinė klasifikacija suteikia galimybę įvertinti, kokį pavojų gaisro požiūriu kelia naudojamos statybinės medžiagos.

XX a. pabaigoje beveik kiekvienoje Europos šalyje buvo priimtos nacionalinės atsparumo ugniai bandymų ir statybinių medžiagų klasifikavimo taisyklės. Daugiau kaip 35 skirtingi nacionaliniai standartai kėlė sumaištį ir vartotojams, ir gamintojams. Kai kurie standartai iš esmės nesutapo, nes viena medžiaga vienoje šalyje buvo priskiriama pavojingų medžiagų grupei, o kitoje - laikoma saugia. Todėl Europos Komisija nusprendė suvienodinti visų statybinių medžiagų, kurias ketinama parduoti Europos Sąjungoje, bandymo ir klasifikavimo standartus.

Visą svarbią informaciją apie medžiagas gaisro metu pateikia suderinta Europos statybinių medžiagų klasifikacija į "Euroklases, pagal reakciją į ugnį", kuri 2001 metais pasirodė Europoje ir per 5 metus tapo privalomu visų statybinių medžiagų ženklinimo elementu visose Europos Sąjungos šalyse. "Reakcijos į ugnį" klasėmis yra įvertinamos trys statybinių medžiagų savybės: ugnies plitimas, dūmų tirštumas ir liepsnojantys lašeliai.

Liepsnojimo plitimo klasės

A1 klasė Ugnis neplinta*** 
A2 klasė Ugnis neplinta*** 
B klasė Ugnis neplinta*** 
C klasė Ugnis plinta vėliau kaip po 10 minučių
D klasė Ugnis plinta po 2 - 10 minučių
E klasė Ugnis plinta greičiau kaip po 2 minučių
F klasė Nėra bandoma

Standartų harmonizavimas

Europos šalyse buvo nacionaliniai statybinių medžiagų reakcijos į ugnį standartai. Tie standartai buvo sukurti maždaug prieš 50 metų, kada statybos medžiagos buvo daugiausia mediena, stiklas, akmuo ir cementas. Standartai nebuvo pritaikyti tikrinti didžiulei įvairovei medžiagų, naudojamų šiuolaikiniame pasaulyje. Europos Bendrija sukūrė naują standartų visumą, kuri tinka šių dienų statybinėms medžiagoms įvertinti. "Reakcijos į ugnį" klasėmis yra įvertinami šie kriterijai: medžiagos degumas, šilumos išsiskyrimo greitis, liepsnos plitimo greitis, dūmų susidarymo greitis, nuodingos dujos, liepsnojamieji lašeliai ar dalelės ir (arba) tų derinių saugumo aspektai. Tačiau svarbiausios yra trys statybinių medžiagų savybės: liepsnojimo plitimas, dūmų tirštumas ir liepsnojantys lašeliai.

 

Liepsnojimo plitimas

Pagrindinis statybinių medžiagų skiriamasis bruožas - ar medžiaga gali toliau perduoti ugnį, ar ne. A1, A2 ir B klasių statybinės medžiagos neprisideda prie liepsnos plitimo (perdavimo). C klasės statybinės medžiagos gali prisidėti vėliau kaip po 10 minučių. Žinokite, kad ugniagesiai paprastai negali atvykti greičiau, kaip per 15-20 minučių po to, kai gaisras buvo pastebėtas. D klasės gaminiai prisideda prie liepsnojimo plitimo per 2-10 minučių. E klasės gaminiai - po trumpiau kaip 2 minučių. F klasės gaminiams ši savybė nereglamentuojama.

**A1 klasės gaminiai yra nedegūs. Nedegumo bandymo metu jie negali sukelti kokio nors nepertraukiamo liepsnojimo. Jeigu A1 gaminiuose yra kokių nors organinių sudedamųjų dalių, tai galimas išskiriamos energijos kiekis bus labai ribotas.

**A2 klasės gaminiai nedegumo bandymo metu negali nepertraukiamai liepsnoti ilgiau kaip 20 sekundžių. A2 klasės gaminiai turi būti išbandomi liepsnojimo plitimo, dūmų tirštumo ir liepsnojančių lašelių požiūriu.

***B klasės gaminiams, mažojo liepsnos šaltinio bandymo metu, per 60 sekundžių liepsnos negali pasklisti toliau kaip 150 mm. B klasės gaminiai turi būti išbandomi liepsnojimo plitimo, dūmų tirštumo ir liepsnojančių lašelių požiūriu.

Dūmų tirštumas

Dėl dūmų tirštumo yra bandomos statybinės medžiagos, kurios klasifikuojamos nuo A2 iki D klasių. Dauguma per gaisrus žuvusių žmonių mirė užtroškę dūmais (daugiau kaip 2/3 visų gaisrų aukų). Be to, gaisro metu susidarę dūmai yra prilyginami aplinkos taršai.

Yra trys dūmų tirštumo laipsniai - s1, s2 ir s3. Gaminiai, mažai arba visiškai neišskiriantys dūmų, priskiriami s1 klasei; gaminiai išskiriantys vidutinio tirštumo dūmus - s2 klasei; tuo tarpu gaminiai, išskiriantys daug dūmų, dėl kurių būna sunku išsigelbėti, priskirti s3 klasei. Ši saugumo informacija - tai aiškus patobulinimas, nes daugelis ES šalių dūmų požiūriu gaminių neklasifikavo.

Dūmų tirštumo klasės

A1 klasė Bandymas nereikalingas
A2 klasė s1 (žmonės įžiūrimi gerai)
B klasė s2 (žmonės įžiūrimi blogiau)
C klasė Žmonės įžiūrimi
D klasė s3 (žmonės įžiūrimi blogai)
E klasė Nėra bandoma
F klasė Nėra bandoma

Liepsnojantys lašeliai

Liepsnojančios dalelės bei lašeliai gali apdeginti odą ir būti tolesnio gaisro plitimo priežastimi. Liepsnojančių dalelių (lašelių) neskleidžiantys yra tik A1 klasės gaminiai. Dėl liepsnojančių lašelių yra bandomos tik statybinės medžiagos nuo A2 iki E klasės. Šiuo požiūriu yra trys klasės: d0 - lašelių nebūna; d1 - lašelių gali būti, bet jie sudega greičiau kaip per 10 sekundžių; d2 - lašeliai dega ilgiau kaip 10 sekundžių.

ROCKWOOL akmens vata yra priskiriama saugumo požiūriu geriausiai Euroklasei - A1 klasei

Liepsnojančių lašelių klasės

A1 klasė Bandymas nereikalingas
A2 klasė d0: lašelių visiškai nebūna (600 sekundžių laikotarpiu)
C klasė d1: lašeliai sudega greičiau kaip per 10 sekundžių (600 sekundžių laikotarpiu)
D klasė d2: ne taip kaip d0 ar d1 klasė
E klasė ne taip kaip d0 ar d1, ar d2
F klasė  Nėra bandoma

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.