Gaisrų tipai

Kas yra gaisras?

Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai.

Pagrindiniai elementai reikalingi gaisrui:

  • Oras (deguonis)
  • Degus produktas (kuras)
  • Ugnies šaltinis (temperatūra/liepsna)

Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų:

Čia išskirtinos natūralūs gaisrai ir gaisrai,  sukelti žmogaus veiklos. Priklausomai nuo gaisro dydžio, jie gali būti skirstomi į labai didelius, didelius, vidutinius, mažus, atvirus ir uždarus, požeminius, pasleptus, vidaus.

Kilus gaisrui žmogui pavojų kelia didėjanti temperatūra ir liepsnojimas. Apie 120° C temperatūra I laipsnio nudegimus sukelia maždaug po 8 minučių, o 200° C – po 2–3 min. Aukštesnė kaip 200° C temperatūra sukelia kvėpavimo takų nudegimus. Žmogus ilgesnį laiką gali ištverti 2 kW/m2 stiprumo šilumos spinduliavimą, o 3,5 kW/m2 – vos apie 60 sekundžių.

Gaisrų klasifikacija

"A" klasė jų metu dega įprastos medžiagos: mediena, popierius, guma, plastmasė, tekstilė ir t.t.
"B" klasė gaisrus gerokai sunkiau užgesinti, nes dega skysčiai: benzinas, spiritas, lakas, tepalai ir t.t
"C" klasė degančios dujos (vandenilis, acetilenas, angliavandeniliai ir kt.).
"D" klasė jų metu dega metalai ir ju lydiniai (kalis, natris, magnis).
"E" klasė "elektriniai" gaisrai dažniausi pramoniniuose pastatuose, įrengimuose su elektros įtampa.

Gaisrai pagal mastą skirstomi

Gaisro dydis Gaisro plotas (m2) Gaisro tūris (m3)
 Mažas  iki 70  iki 350
 Vidutinis  70-300  351-1500
 Didelis  301-1000  1501-5000
 Labai didelis virš 1000 virš 5000

7 Akmens stiprybės

Sužinokite daugiau apie kitas unikalias akmens savybes, kurios perteikiamos mūsų gaminiuose.