Energinis efektyvumas

Užtikrinant pastatų energinį efektyvumą neteršiama aplinka ir taupomos lėšos

Pastatų energinio efektyvumo didinimas – tai šiuolaikinio pasaulio užduotis ir Europos Sąjunga pabrėžia, kad ši užduotis yra viena svarbiausių Sąjungos klimato politikos užduočių, o į vadinamąjį 3x20 paketą įtrauktas reikalavimas energijos vartojimo efektyvumą iki 2020 m. padidinti 20 proc. Kad šias užduotis pavyktų įgyvendinti, būtina gerinti visuomenės išmanymą apie energijos taupymą – negalima užmiršti, jog sprendžiant šį klausimą realiai prisideda kiekvienas pilietis. 

Energiją taupanti statyba taupo ne tik lėšas, bet taip pat padeda iš esmės mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir smogą bei pagerina mūsų sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę. Pagrindinis energiją taupančios statybos principas – pastato izoliavimas tinkamomis medžiagomis – tai pirmas veiksmas siekiant efektyviai taupyti ir užsitikrinti švarų aplinkos orą. 

1

Energijos vartojimo efektyvumas – kas tai?

Pastatų energinis efektyvumas – tai tiesiog energijos taupymas, mažesnio energijos kiekio gaminimas, mažiau išmetamųjų teršalų, mažesnis natūralios aplinkos naikinimas bei didesnis ekonomiškumas. Daugiausia energijos (70 proc.) sunaudojama šildymui, todėl privalome pasirūpinti papildomu pastatų šiltinimu – pasirinkus tinkamą izoliaciją sumažėja eksploatavimo išlaidos ir taip pat išmetama mažiau teršalų.

Ar žinojote...?

Energiją taupanti pastatų renovacija, atlikta pagal mūsų sprendimus, padeda sumažinti dabar suvartojamą energijos kiekį ir būsimas sąnaudas. Pagal reikalavimus suprojektuoti ir izoliuoti pastatai – pagrindinis veiksnys, užtikrinantis optimalų ir subalansuotą miestų energinį efektyvumą.

building, house, multi family house, multi family home, multi-family house, multi-family home, reference, etics, hattingen, germany