Techninė dokumentacija

Mūsų produktai ir gamybos procesas yra sertifikuoti įvairaus tipo dokumentais.

Mūsų gaminiai ir gamybos procesas yra sertifikuoti įvairiais dokumentais leidžiančiais prekiauti savo produkcija didžiojoje pasaulio dalyje ir išsiskirti konkurencingoje rinkoje. Aktualią techninę dokumentaciją rasite žemiau:

 • Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP);
 • Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai;
 • Bendroji dokumentacija visiems gaminiams;
 • Gaminio etiketės paaiškinimas;
 • Gaminio žymėjimo kodo paaiškinimas.

Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP)

Lietuvai prisijungus prie bendrosios Europos Sąjungos ekonominės erdvės įsigaliojo naujas privalomas statybos produktų atitikties deklaravimas bei CE ženklinimas.

Mineralinės vatos gaminiai (MV) yra ženklinami laikantis darniųjų standartų:

 • EN 13162:2008 - Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai;
 • EN 14303:2009 - Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai;
 • EN 14064-1:2010 - Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami piltiniams gaminiams iki jų įrengimo.

Etiketės žymėjimo kodas nurodo, kad taip pažymėta mineralinė vata yra pagaminta pagal standartą LST EN13162; ji atitinka T4 klasės storio nuokrypiams keliamus reikalavimus (beveik pati griežčiausia klasė); Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 ºC temperatūroje ir 90% drėgmės sąlygomis yra mažesnis nei 1%; gniuždymo įtempis, esant 10% deformacijai, yra didesnis nei 40 kPa; statmeno paviršiui stiprio tempiant vertė didesnė kaip 10 kPa; sutelktoji apkrova daugiau nei 500 N, esant 5 mm deformacijai; taip pat, kad gaminys atitinka ir trumpalaikio, ir ilgalaikio vandens įmirkio reikalavimus, vandens garų varžos faktorius lygus 1.

Kiti dokumentai

Išskirtinėms savo gaminių savybėms identifikuoti atliekame daugybę tyrimų savo laboratorijose, kuriais remiantis įvertiname savo produktų parametrus ir juos atitinkamai sertifikuojame. Taip pat sertifikuojamas yra ir gamybos procesas kuriuo stengiamės mažinti taršą, tuo pačiu didinant efektyvumą.

Čia rasite eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus ir kitą bendrąją dokumentaciją mūsų gaminiams ir gamybos procesui.

Etiketės žymėjimas

Mūsų gaminiai turi jiems skirtas unikalias produkto etiketes, kurios gali pasakyti kur kas daugiau apie gaminį, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Žemiau susipažinkite su etiketės reikšmėmis ir paaiškinimais.

 

 1. Gaminio pavadinimas
 2. Gaminio panaudojimas
 3. Gaminio panaudojimo piktograma
 4. Eksploatacinių savybių deklaracijų paieškos tinklalapio adresas
 5. Unikalus gaminio numeris
 6. Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris
 7. Atitikties sertifikato numeris
 8. Degumo klasifikacija. A1 klasė yra saugiausia, nes gaminiai nedega, neišskiria tirštų dūmų ir degančių dalelių
 9. Gaminio žymėjimo kodas
 10. Pagaminimo data ir partijos numeris
 11. Matmenys
 12. Deklaruojamas šilumos laidumas. Dydis, kuris parodo medžiagos savybę praleisti šilumą. Kuo mažesnė ši vertė tuo geresnis termoizoliacinėmis savybėmis pasižymi medžiaga
 13. Šiluminė varža. Dydis nurodantis tam tikro storio gaminio gebėjimą priešintis šilumos prasiskverbimui. Išorinių atitvarų šiluminė varža yra reglamentuojama normatyvinių dokumentų
 14. CE ženklas
 15. Pagaminimo vietos adresas
 16. Kiti deklaruojami parametrai

Gaminio kodo paaiškinimas

Kiekvienas gaminys yra unikalus ir turi savo gaminio kodą pagal deklaruojamus jo parametrus. Iš šio sąlyginai trumpo kodo, galima iššifruoti gaminio parametrus ir savybes. Išmokite jį perskaityti savarankiškai. Žemiau pateikiamas kodo pavyzdys su paaiškintomis reikšmėmis.

Kodo pavyzdys:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Kodo reikšmės: 

MW - mineralinė vata (angl. mineral wool);

EN 13162 - Europinio standarto numeris;

T5 - gaminio storio tolerancija. T5 klasei nustatyta nuo -1 iki +3 mm storio tolerancija;

DS(70,-) - matmenų stabilumas, po 48 valandų gaminio DS(70,-) 70 °C temperatūroje pokytis neviršija 1%;

DS(70,90) -  matmenų stabilumas, po 48 valandų gaminio DS(70,90) 70 °C temperatūroje ir 90% drėgmės, pokytis neviršija 1%;

CS(10)20 - gniuždymo įtempis, esant 10% deformacijai, lygus arba didesnis nei 20 kPa;

TR10 - stipris tempiant statmenai parviršiui 10 kPa;

PL(5)250 - sutelktoji apkrova, gniuždymo jėga pagal taškinę apkrovą, kurios deformacija yra 5 mm, daugiau arba lygi 250 N;

WS - trumpalaikis vandens įmirkis, ne didesnis kaip 1,0 kg/m3, kuomet gaminys mirksta 24 val.

WL(P) - ilgalaikis vandens įmirkis, ne didesnis kaip 3,0 kg/m3, kuomet gaminys mirksta 28 d.

MU1 - laidumas vandens garams lygus 1. 

Kodėl techninė dokumentacija?

 • Energinės pastato klasės nustatymui;
 • Saugiam medžiagų naudojimui;
 • Originalumo patvirtinimui.

Pasinaudokite kitais mūsų siūlomais įrankiais