Medinių konstrukcijų apsauga nuo gaisro naudojant CONLIT 150 sistemą

Izoliavus medines konstrukcijas su CONLIT 150 plokštėmis galima pagerinti sienų, laikančiųjų konstrukcijų, perdangų, sijų atsparumą ugniai iki R 240.

Šiuolaikinėje statyboje mediena sudaro didžiulę dalį visų statiniui sunaudojamų medžiagų kiekio. Mediena yra degi statybinė medžiaga (degumo klasė D-s2, d0), todėl statybinėse konstrukcijose ja reikia apsaugoti ir nuo ugnies.

Degumas – tai savaime intensyvėjantis cheminis procesas, kai medžiaga termiškai skaidosi ir oksiduojasi. Šis procesas prasideda, kai veikiama šiluminio, cheminio ar mikrobiologinio impulso mediena įkaista iki tam tikros temperatūros.

Kritine temperatūra yra laikoma +260 °C, kada mediena pati užsiliepsnoja. Konstrukcijas apsaugoti nuo ugnies galima dviem būdais: cheminiu (medieną įmirkant ar dengiant antipirenais) ir konstrukciniu (padengti paviršių nedegiomis medžiagomis, tokiomis kaip CONLIT 150 ar didinant elemento skerspjūvį).

CONLIT sistema taip pat pritaikoma ir kitoms konstrukcijoms:

Montavimo schema:

  1. Medinis paklotas;
  2. Medinė perdengimo sija arba gegnė;
  3. Plokštė CONLIT 150;
  4. Tvirtinimo medvarščiai;
  5. Apdaila.
construction, application, visual

Ieškokite ROCKWOOL prekybos vietų arčiausiai namų

search

Showing
Offices & Factories near you