Teisinis pranešimas

Visas Svetainės turinys yra ROCKWOOL UAB nuosavybė ir yra saugomas autorių teisių apsaugos įstatymų. Leidimas naudoti dokumentus (pvz., metinę ataskaitą, aplinkos apsaugos ataskaitą, pranešimus spaudai, duomenų išrašus  ir pan.) iš Svetainės yra suteikiamas, jei (1) visose kopijose yra pateikiamas pranešimas apie ROCKWOOL UAB autorių teises, (2) tokie dokumentai iš Svetainės yra naudojami tik informaciniais ir nekomerciniais tikslais ir nebus kopijuojami arba skelbiami jokiame prie tinklo prijungtame kompiuteryje ar transliuojami jokioje medijoje, ir (3) nebus atliekami jokie dokumentų pakeitimai. Svetainės turinio naudojimas bet kokiu kitu tikslu yra aiškiai draudžiamas, o šio draudimo nesilaikymas gali užtraukti griežtą civilinę ir baudžiamają atsakomybę bei sankcijas. .

Svetainės dizainas ir maketas yra ROCKWOOL UAB nuosavybė. Bet koks leidimas naudoti anksčiau nurodytus dokumentus neapima Svetainės ar bet kurios kitos svetainės, kuri priklauso arba kurią valdo UAB ROCKWOOL („ROCKWOOL svetainės“), dizaino ar maketo. ROCKWOOL, UAB svetainių dizainas ar maketas arba jų dalys negali būti ti kopijuojamos ar atkartojamos.. Negali būti kopijuojamas ar perduodamas joks logotipas, grafinis elementas ar vaizdas iš jokių ROCKWOOL svetainių, nebent tai daryti būtų aiškiai leidusi ROCKWOOL UAB.

ROCKWOOL UAB negarantuoja informacijos, pateiktos dokumentuose ir susijusiuose grafiniuose elementuose, paskelbtuose Svetainėje, tinkamumo bet kuriuo tikslu. Visi tokie dokumentai ir susiję grafiniai elementai yra pateikiami tokie, kokie yra, ir kiek tai leidžia įstatymai, be jokios garantijos. Nors niekas šiame Teisiniame pranešime nepašalina ar neriboja mūsų atsakomybės dėl apgaulingo klaidinimo ar mirties arba asmeninių sužalojimų dėl mūsų aplaidumo, ROCKWOOL UAB jokiu atveju nebus atsakinga už jokią tiesioginę, netiesioginę ar padarinių žalą arba bet kokią kitą žalą, patirtą dėl prarastos panaudojimo galimybės, prasartš duomenų ar pelno, veikiant pagal sutartį, dėl aplaidumo ar dėl kito veiksmo, kylančio iš Svetainėje pasiekiamos informacijos naudojimo ar susijusio su jos naudojimu.

Svetainėje paskelbtuose dokumentuose ir susijusiuose grafiniuose elementuose gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų. ROCKWOOL UAB siekia teikti paslaugas ar informaciją apie paslaugas be klaidų, tačiau negalime užtikrinti, kad Svetainė ar informacija apie  paslaugas, kurias siūlome, bus visada pasiekiamos arba informacijoje  nebus klaidų. Nors Svetainės turiniui apsaugoti nuo žinomų virusų naudojame antivirusinę programinę įrangą, ROCKWOOL UAB negali garantuoti, kad duomenys ir atsisiuntimai Svetainėje neturi jokio kenkėjiško kodo. Jūsų atsakomybė įsitikinti, kad ėmėtės visų apsaugos priemonių apsaugoti savo kompiuterio sistemą nuo virusų. Kiek tai leidžia teisinis reguliavimas, ROCKWOOL UAB neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl klaidų Svetainėje arba Svetainės nepasiekiamumo.

Bet kokios Svetainėje pateikiamos hipernuorodos yra skirtos tik jūsų patogumui. Jei pasirinksite pasinaudoti hipernuoroda, išeisite iš Svetainės. ROCKWOOL UAB nekontroliuoja ir netvirtina jokių kitų svetainių turinio ir mes neprisiimame atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi bet kokiomis hipernuorodomis.

Prekių ženklai

ROCKWOOL Rockfon, Rockpanel, Grodan ir Lapinus ir (arba) kitų čia nurodytų gaminių pavadinimai yra ROCKWOOL International A/S ir (arba) jos filialų prekybiniai pavadinimai arba registruotieji prekių ženklai ir negali būti naudojami be išankstinio rašytinio sutikimo.